Малчдын ноосны урамшуулалд 20 орчим тэрбум төгрөг зарцуулна

Өнгөрсөн оны буюу 2019 оны ноосны урамшууллыг энэ долоо хоногоос олгож эхэлсэн. Тодруулбал, 2019 онд үндэсний 85 үйлдвэр, хоршоо, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд нийт 13.219.3 тонн хонь, тэмээний ноос бэлтгэж тушаасан 46 мянга 828 малчин, малтай иргэнд нийт 19 тэрбум 419 сая 476 мянга 700 төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг төрийн сангийн дансаар дамжуулан малчдын дансанд шууд шилжүүлж байна.

 

Мөнгөн урамшууллын дүнгээс хуулийн дагуу хувь хүний орлогын албан татварын суутгалыг суутган тооцож 1 тэрбум 941 сая 47 мянга 530 төгрөгийг малчин, мал бүхий этгээдийн тухайн орон нутаг дахь татварын албаны орлогын дансанд шилжүүлжээ.   

Сэтгэгдэл бичих