Долоодугаар сарын 07-16-ны хооронд зам хааж, засвар хийнэ

Улаанбаатар хотод инженерийн шугам сүлжээ татах, засварлах, өргөтгөн шинэчлэх зорилгоор энэ оны долоодугаар сарын 07-16-ны хооронд зам хааж, засвар хийнэ.Сэтгэгдэл бичих