Барилгын ажлыг долоон сараас дээш хугацаагаар зогсоосон ААН-д мэдэгдэл хүргүүлжээ

НМХГ-аас барилгын ажлыг долоон сараас дээш хугацаагаар зогсоосон бол захиалагч барилга байгууламжийг хамгаалалтын горимд оруулах, тухайн орчинд хүний эрүүл, аюулгүй байдал, бусдын эд хөрөнгөнд эрсдэл учруулахгүй байх арга хэмжээ авах тухай иргэн, аж ахуйн нэгж, байгуууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлсэн байна. 

Сэтгэгдэл бичих