“Шил” ажиллагааны хүрээнд 4 тусгай сангийн тухай болон дүүргүүдийн газар олголтын мэдээллийг ил тод болгож байна.

ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал Засгийн газрын авлигатай тэмцэх “Шил” ажиллагааны хүрээнд зургаан тусгай сангийн талаар мэдээлнэ. Үүнд:
1. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
2. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан
3. Төсвийн тогтворжуулалтын сан
4. Эрүүл мэндийг дэмжих сан
5. Эрүүл мэндийн даатгалын сан
6. Ирээдүйн өв сангууд багтжээ.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ