Нийслэлд уруйн үерт өртөх эрсдэлтэй 75 байршил бий

Нийслэлийн Бодлогын судалгаа, шинжилгээний төвөөс гаргасан судалгаагаар уруйн үерт өртөх эрсдэлтэй 75 байршил байгаагаас 20-ыг нь үерийн өндөр эрсдэлтэй бүс хэмээн тогтоосон байна. 

Үүнээс 11 байршил нь Сонгинохайрхан дүүрэгт харьяалагддаг гэсэн судалгаа гарчээ. Иймээс үерийн 44.9 км далан шуудуу хийхээр төлөвлөж байна.

Мөн одоогоор 5.38 км үерийн далан шуудуу хийсэн бол нэг байршилд 3.6 км үерийн далан хийж байна.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ