Их, дээд сургуулийн босго оноог 420 болгон шинэчлэн тогтоожээ

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын “Босго оноо тогтоох тухай” тушаал, “Оюутан элсүүлэх журам”-ын өөрчлөлттэй холбоотой дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албаны төлөөллүүдэд мэдээллээ. 

Энэ үеэр БШУЯ-ны Дээд боловсролын бодлогын удирдлага, зохицуулалтын газрын дарга Х.Тамир элсэлтийн шалгалтыг жилд хоёр удаа зохион байгуулах, элсэлтийн шалгалтын шинэчилсэн босго оноо, шалгалтын зохион байгуулалт, үнэлгээний арга зүйг олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэх, их дээд сургуулийн сургалтын байгууллагад элсэлтийн шалгалтгүй элсэх боломж зэргийн талаар тайлбарлав.

Тэрбээр, "Жил бүр босго оноог шинэчлэн тогтооно. Ингэхдээ өмнөх жилийн босго оноог бууруулахгүйгээр тогтоож өгөхөөр хуульчилсан. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дэд бакалавр, бакалаврын хөтөлбөрт бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн, элсэлтийн шаардлага хангасан хүнийг элсүүлэх бөгөөд үндэсний хэмжээний сургуулийн босго оноог 420 болгож тогтоосон. Элсэлтийн шалгалтын шалгуур шаардлагад босго онооноос гадна:

  • Багш бэлтгэх хөтөлбөрүүдийн босго онооны хэмжээг нэмэгдүүлсэн
  • БШУ-ны сайдын өнгөрсөн оны “Босго оноо тогтоох тухай” А/97 дугаар тушаалтай хичээл сонголтын хувьд ялгаа бага зарим нэг өөрчлөлт оруулсан. Тухайлбал: Эрхзүй хөтөлбөрт ЭШ-1 Математик ЭШ-2 Нийгэм судлал байсныг хооронд сольсон гэх мэт
  • Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр, индексийн 05-09 хөтөлбөрөөр элсэгчийг "Элсэлтийн шалгалт-1"-д заасан хичээлийн аль нэгийг "Элсэлтийн шалгалт-2"-т заасан хичээлд харгалзах босго оноонд шилжүүлэн тооцож болно.
  • Тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр, индексийн 05-09 хөтөлбөрөөр ур чадварын шалгалтын оноог "Элсэлтийн шалгалт-1"-д зааснаас бусад элсэлтийн шалгалтын аль нэг хичээлийн 480 ба түүнээс дээш оноогоор дүйцүүлэн тооцож болох зэргийг журамд зааж өгсөн байна" гэлээ. 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

Ялтай мал...
1 цаг 32 мин

Улаанбаатарт 25 хэм дулаан
Өчигдөр 08 цаг 17 мин