Хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өссөөр байна

2023 оны тавдугаар сарын 15-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 5.6 хувиар, өмнөх 7 хоногоос 2.7 хувиар тус тус өссөн байна.

May be an image of map and text

Мөн 15-ны байдлаар аймгийн төвүүдэд зарагдаж байгаа хүнсний зарим гол нэрийн барааны үнийг танилцуулж байна.

May be an image of map and text that says 'aйmrийH ToByyA3A (3apиm roл H3pийH 6apaaHbl AyHAaж yH3) xoHиHbl MAX (Kr) 2023 oHbl capblH 15-Hbl 6aйAлaap capblH8 13 644 ↑4.1% 14206 5capblH15 yxpийH ..... (ΚΓ) aи-92 (лиTp) rypил rypил( .r) RmaaHbl MAX (Kr) 5capblH8 15721 ↑0.9% 15 867 5capblH 15 5capblH8 318 581 581 15 5capblH8 029 318 15 ↑ 5.0% 11579 5capblH15 A-80 (лиTp) CYY (3aAraй, лиTp) 5capblH8 582 5capblH8 4 284 582 -0.2% 273 5capblH1 H Aи3eлийH Tyлw (лиTp) 3лc3H 4иx3p (Kr) 5capblH8 655 -0.9% 623 5capblH8 3 578 ↑2.6% 669 uaraaH 6yAaa (Kr) 3 736 ↑1.0% 773 5capblH1'

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ