Малын сэг зэмийн 94.18 хувийг устгажээ

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны өвөлжилт, хаваржилтын явцад зүй бусаар хорогдсон малын тоог төрлөөр нь авч үзвэл тэмээ 4150 толгой, адуу 406485 толгой, үхэр 653448 толгой, хонь 3982208 толгой, ямаа 2351438 толгой нийт 7,456,475 толгой мал хорогдсон. Үүнээс устгалд тэмээ 3141 толгой, адуу 391738 толгой, үхэр 625369 толгой, хонь 3793146 толгой, ямаа 2280237 толгой буюу нийт 7,101,182 толгой мал булшилж устгасан байна. Мал эмнэлгийн ерөнхий газраас сэг зэмийн устгалыг 94.18 хувьтай хийж гүйцэтгэсэн гэв.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ