Экспорт 2.3 тэрбум төгрөгөөр өсчээ

Монгол Улс 2023 оны эхний дөрвөн сард нийт 134 улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 7.7 тэрбум ам.доллар болжээ.

Үүнээс

  • Экспорт 5.1 тэрбум ам.доллар
  • Импорт 2.7 тэрбум ам.доллар байна.

Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 2.6 (50.5%) тэрбум ам.доллароор, экспорт 2.3 (81.8%) тэрбум ам.доллароор, импорт 310.5 (13.2%) сая ам.доллароор тус тус өссөн аж.

Харин 2023 оны дөрөвдүгээр сард экспорт өмнөх сараас 198.7 (13.1%) сая америк доллароор, импорт 20.2 (2.7%) сая америк доллароор тус тус буурсан болохыг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ