Сибирийн мөнх цэвдгээс илрүүлсэн эртний аварга том вирус

Газар дундын тэнгисийн их сургуулийн Францын биологичид Сибирийн мөнх цэвдгийн дээжээс эртний вирус гаргаж авч чаджээ. Олдсон дээж нь 30 орчим мянган жилийн настай. Судалгаа 14 жил үргэлжилсэн бөгөөд 2014 онд тэд шинэ төрлийн вирусыг илрүүлснээ зарласан бөгөөд үүнийг питовирус гэж нэрлэсэн байна. 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ