Маргааш бүх нийтийн их цэвэрлэгээтэй

Намрын бүх нийтийн их цэвэрлэгээ маргааш /2023.09.16/ нийслэлийн хэмжээнд 10.00 цагаас эхэлнэ. Энэ үеэр гудамж, зам талбай, гуу жалганд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэж, хайс, хашлага, гэрлийн шонг угаах юм. Иймээс иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ