Орон сууцны үнэ 9.1 хувиар нэмэгджээ

 Улаанбаатар хотод орон сууцны үнэ энэ оны гуравдугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.1 хувиар өсөж, харин өмнөх сарынхаас 0.6 хувиар багаслаа.

 

Шинэ орон сууцны нэг метр квадрат талбайн дундаж үнэ үнэ гуравдугаар 3.98 сая төгрөг болж,    Хан-Уул дүүрэгт хамгийн их буюу 4.22 сая төгрөг, хуучин орон сууцны нэг метр квадрат талбайн дундаж үнэ 3.71 сая төгрөг болж, Сүхбаатар дүүрэгт хамгийн их буюу 4.30 сая төгрөгийн үнэтэй байв.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ