Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ E-mongolia-д байршлаа

Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг өнөөдрөөс e-mongolia цахим үйлчилгээний нэгдсэн порталд байршууллаа.

Ингэснээр иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагууд өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийн цахим гэрчилгээг харах, шалгах мөн гэрчилгээгээ гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд цахим гэрчилгээг ашиглах боломжтой. Энэхүү цахим гэрчилгээ нь цаашид гар утасны аппликейшн ашиглан автотээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг хийх  суурь нөхцөл болох юм.

 Давуу тал:

  • Биеэр ирэх шаардлагагүй
  • Цаг хугацаа хэмнэнэ
  • Зардал бууруулна
  • Үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ
  • Үнэ төлбөргүй
  • Хөдлөх хөрөнгийн баталгаа болно
  • Гэрчилгээгээ гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд цахим гэрчилгээг ашиглах боломжтой.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ