Өнөөдөр "Дэлхийн хүнсний аюулгүй байдлын өдөр"

НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгээс жил бүрийн 6-р сарын 7-ныг “Дэлхийн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын өдөр” хэмээн тэмдэглэдэг.

Олон улсад энэхүү өдрийг хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж, боломжит эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хүний эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал дахь хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хөгжүүлэх зэрэг зорилгоор мэдээлэл солилцон, зөвлөмж өгч тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ