Урт хугацаанд бага хүү төлдөг болно

“Монголын ипотекийн корпораци”-ийн "МИК АКТИВ-1" тусгай зориулалтын ХХК өнөөдөр арилжааны банкуудтай хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах гэрээг байгууллаа.

Уг гэрээг МИК, Санхүүгийн зохицуулах хороо, "Монголбанк" хамтран "ХААН", "Хас", "Худалдаа хөгжил", "Голомт", "Капитал" зэрэг арилжааны есөн банкны төлөөлөлтэй байгуулсан юм. Ингэснээр өмнө нь өндөр хүүтэй богино хугацаатай байсан зээл үеэ өнгөрөөж, урт хугацаатай бага хүүтэй зээлийн тогтолцоо бий болж байна.

Б.Цэлмэг

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ